ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με αφορμή την αναβάθμιση της ομάδας σε Σωματείο, με τίτλο ‘’ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΑΡΗΣ’’, με αριθμό Διαταγής Αναγνώρισης 36/28–07–2021 και καταχώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία 07–09–2021, η προσωρινή Πενταμελής Επιτροπή καλεί τα μέλη της ομάδας σε Γενική Συνέλευση την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Κυριακή και … Read more

Δωρεά Υλικών

Οι συνάνθρωποι μας, αναγνωρίζοντας την κοινωνική δράση της ομάδας μας και του εθελοντισμού, μας προσέφεραν απλόχερα θέλοντας να μείνουν για μια ακόμη φορά στην αφάνεια, υλικά που είχαμε ανάγκη για να συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο μας με ασφάλεια . Είμαστε ευγνώμονες για την πρωτοβουλία τους και την ευαισθητοποίηση τους απέναντι στο εθελοντικό έργο μας. … Read more