25η Μαρτίου 1821

Ελευθερία ή Θάνατος . 
 
                                                                                                            Χρόνια Πολλά Ελλάδα!
                                                                                             Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες!