Αποδοχή Δωρεάς

Ως μέλος της εθελοντικής μας ομάδας, ο συνάδελφος μας Μάνος Καββουσανός, θέλησε να κάνει μια σημαντική δωρεά στο Σωματείο μας. 
 
Η δωρεά του αποτελείται από δυο σημαίες. Η μια σημαία έχει το σύμβολο της ομάδας μας και η δεύτερη είναι με την ελληνική σημαία. 
 
Ευχαριστούμε τον Μάνο από καρδιάς για την ανιδιοτελή του προσφορά. 
 
Το πολλαπλάσιο του «Εμείς» προς τα «Εγώ», είναι ο καλύτερος δείκτης της ανάπτυξης μιας ομάδας. – Lewis