Πυρκαγιά σε πρανές δρόμου

Πυρκαγιά σε πρανές δρόμου ξέσπασε στην οδό Φιλίας στα Βλάχικα την 19/05/2013 και ώρα 15:02. Στο Συμβάν μετέβη το όχημα ΒΑΡΗ-3 με τετραμελές πλήρωμα, χρησιμοποιήθηκαν 600 λίτρα νερό.

Leave a Comment