ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

dasopro_varis_logo_middle

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
Α.Μ. Γ.Γ.Π.Π. : 48/2008
Παλαιό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Παραλία Βάρκιζας
ΤΚ: 16672, ΒΑΡΗ
Τ: 210 9655 668 Βάρη, 11 Μαρτίου 2016
F: 210 8970 470
e-mail: pyrasfaliavaris@gmail.com
www.dasoprostasiavaris.gr

Αρ. Πρωτ.: 38 /2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 28/02/2016 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας της Δ.Ε. Βάρης, με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών της περιοχής μας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τον απολογισμό, ενέκρινε τον προγραμματισμό δράσης της Ομάδας για το έτος 2016 και εξέλεξε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της στις 10/03/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Σαμαράς Ανδρέας Επικεφαλής
2. Κατούνα Ελένη Μέλος
3. Σαμαράς Στυλιανός Μέλος
4. Τσίλος Θεόδωρος Μέλος
5. Γραμματικός Γεώργιος Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ταξίδης Χαράλαμπος
2. Μπαλοδήμος Γρηγόριος

Leave a Comment