Δωρεά ηλεκτρικών αντλιών ακάθαρτων υδάτων

 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Wilo Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε που έδειξε για μια ακόμα φορά έμπρακτα την υποστήριξη και την ευαισθητοποιήσή της απέναντι στην εθελοντική ομάδα μας, καθώς και κατ’ επέκταση στην κοινωνία μας, δωρίζοντας μας 3 ηλεκτρικές αντλίες ακάθαρτων υδάτων.
 
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
#willohellas @wilogroup