Δωρεά Pizza Fan

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία @pizzafangreece για την ευγενική τους χορηγία, ως ένδειξη υποστήριξης της ομάδας μας όλες αυτές τις δύσκολες μέρες που είμαστε σε 24ωρη επιφυλακή.
 
Επίσης, ευχαριστούμε τον #ΣΠΑΥ για την πρωτοβουλία τους ως προς την σίτιση των εθελοντών μας που βρίσκονται σε βάρδια.

Leave a Comment