Δύο Νέες Σελίδες στην ιστοσελίδα μας…

Δύο νέες σελίδες εμφανίστηκαν στην ιστοσελίδα της ομάδας μας από σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

Η μία σελίδα με τίτλο ”Βιβλιοθήκη” περιέχει τρείς κατηγορίες με ενδιαφέρουσα θέματα, οδηγείες, τηλεοπτικά σποτάκια αλλά και εκπαιδευτικές ταινίες,  τα οποία προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η δεύτερη σελίδα με τίτλο ”Σύνδεσμοι” περιέχει δύο κατηγορίες στις οποίες εμφανιζονται έττερες Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας καθώς επίσης και άλλοι σχετικοί συνδέσμοι, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, το Fire Rescue News κλπ..

Leave a Comment