Εκδόσεις Έντυπα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη εκδόσεις και έντυπα, μέσω των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κάθε νομού ή μέσω της κεντρικής υπηρεσίας:

Σεισμοί       

Εκπαιδευτικές ταινίες – CD

Οι παρακάτω ταινίες βοηθούν όλους (ειδικά τα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου) να κατανοήσουν με έναν ευχάριστο τρόπο τις διαστάσεις, τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των διάφορων καταστροφών-φυσικών ή προερχόμενων από ανθρώπινη παρουσία/παρέμβαση.

 

Πηγή: civilprotection.gr