Εκπαίδευση εθελοντών στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Και Πυρασφάλειας Βάρης θα συμμετέχει στις 2-3 & 9-10 Απριλίου στην εκπαίδευση που διοργανώνεται από τον ΣΠΑΥ στην Πυροσβεστική Ακαδημία από ειδικούς εκπαιδευτές στελέχη του ΠΣ.

Στα σεμινάρια θα εκπαιδευτούν συνολικά 140 εθελοντές σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, ασφαλείας προσωπικού και σε πρακτικές ασκήσεις.

Από την ομάδα μας θα πάρουν μέρος 20 εθελοντές.

Leave a Comment