Εκπαίδευση 2014

Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ.

Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι.

Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων των εθελοντών Π.Π. για το έτος 2014 ,στα πλαίσια της 4249/2014 περί αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π.. Οι εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη (προβλέπει την υποχρεωτική πιστοποίηση )και διακρίνονται σε θεωρητικές και πρακτικές . ώστε τα μέλη να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις δασοπροστασίας (κατηγορία Α) αλλά και δασοπυρόσβεσης στο πεδίο (κατηγορίας Γ).

Το πρόγραμμα εκπαίδευση αποτελείται απο 1 Σαββατοκύριακο και 5 Καθημερινές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014

Ώρες Έναρξης Εκπαιδεύσεων:

Καθημερινές : 16:30

Σαββατοκύριακα : 09:30

Ώρα προσέλευσης 30′ Λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας στην πρώτη πιστοποιημένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ. και φυσικά στην μελλοντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων στους τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής νέων εθελοντών στην Ομάδα μας (Γίνε και εσύ Εθελοντής)

Leave a Comment