Εκπαίδευση Ομάδας

Για την σωστή ανταπόκριση των εθελοντών στα καθήκοντα τους η ομάδα μας κάνει διαρκείς εκπαιδεύσεις στα μέλη της ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σωστά και με αίσθημα ευθύνης στα διάφορα συμβάντα.
Οι εκπαιδευτές είναι κυρίως επαγγελματίες πυροσβέστες, αξιωματικοί του Π.Σ. καθώς και τα αρχαιότερα μέλη μας που είναι και εθελοντές πυροσβέστες.
Οι εκπαιδεύσεις και τα σεμινάρια έχουν να κάνουν τόσο με την δασοπροστασία, την πυρόσβεση, τις τηλεπικοινωνίες όσο και την παροχή Α΄ βοηθειών.

Leave a Comment