Εκπαίδευση στη μέθοδο Coil

Την Κυριακή 17/04/2022 είχαμε την χαρά να γνωρίσουμε τον πυρονόμο κ. Στυλιανό Καλαφάτη, από την ουσιαστική ενημέρωση που μας έκανε για την χρήση της μεθόδου Coil.
 
Ωστόσο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης, για την πρόσκληση της ομάδας μας σε αυτήν την εκπαιδευτική καθοδήγηση.
 
Ο πυρονόμος κ. Στυλιανός Καλαφάτης, εφαρμόζει τεχνικές και αξιοποιεί εργαλεία στην καθημερινότητά του, με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δασοπυρόσβεσης και γι’ αυτό προτείνει μέσα από το παρόν εγχειρίδιο, «Η χρήση της Μεθόδου Coil στη Χίο» την ευρεία τους χρήση.
 
Σε αυτό το βιβλίο εκφράζονται σκέψεις, προβληματισμοί, σημαντικές συμβουλές και τρόποι που έχουν ήδη αξιοποιηθεί από τον ίδιο, έχοντας πρακτική άποψη.
 
Οι χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ο πυρονόμος αλλά και η εκπαίδευση στη μέθοδο Coil, αφορά την αποτελεσματική καταστολή δασικών και αστικών πυρκαγιών.

Leave a Comment