ΕΚΑΚΤΟ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ‘CLEON’

 
 
 
☀️🌡️ Από την Τετάρτη 12/7 έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας 
 
📍 Προσέχουμε και ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
 
 
#cleon #volunteerfirefighters 🚒