Φωτιά! Πως την αναφέρουμε στο 199;

Η τηλεφωνική αναφορά μιας πυρκαγιάς στον αριθμό 199 δεν περιορίζεται απλώς στο να δηλώσει ο πολίτης ότι βλέπει μια φωτιά ή ότι βλέπει καπνό. Για να έχει η συμβολή του τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δώσει στον τηλεφωνητή μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του. Πρέπει να μπορεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία να αποκλείσει την περίπτωση φάρσας, αλλά και να μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες αν χρειαστεί. Συχνά, εκείνοι που αναφέρουν μια πυρκαγιά στην περιοχή τους, την οποία παρατηρούν από μια καλή θέση, μπορούν να δώσουν και πληροφορίες για την εξέλιξη ώσπου να φθάσουν οι πρώτες δασοπυροσβεστικές δυνάμεις.

• Τη θέση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος και τη θέση στην οποία βλέπει τη φωτιά, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορεί να αναφέρει θέσεις σε σχέση με γνωστά ή εύκολα αναγνωρίσιμα σημεία μιας περιοχής (όπως χιλιομετρικός δείκτης της εθνικής οδού, διασταύρωση οδών, κάποια γέφυρα, ένα βιομηχανικό κτίριο κ.ά.).

• Το μέγεθος της φωτιάς (εκτίμηση σε στρέμματα ή γενική εκτίμηση, για παράδειγμα μια μικρή εστία, μικρή έκταση, σαν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μεγάλη έκταση κλπ.).

• Τον τύπο της βλάστησης που καίγεται (χόρτα, πευκοβελόνες, φρύγανα, θάμνοι, υψηλό δάσος κ.ά.).

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της φωτιάς, όπως ο τύπος της (επιεδάφια, επιφανείας, κόμης, καύτρες) και η ταχύτητα εξάπλωσης (πολύ αργή, αρκετά γρήγορη, όσο περπατάει ο άνθρωπος, ταχύτατη).

• Το αν υπάρχουν άνθρωποι ή κατοικίες που κινδυνεύουν.

• Το αν υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.
Ακόμη, είναι εξαιρετικά χρήσιμο αν ο παρατηρητής είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, όπως η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου, αλλά και για τον τρόπο πρόσβασης στην περιοχή της πυρκαγιάς.

Για όλα τα παραπάνω πρέπει οι πληροφορίες να είναι αξιόπιστες. Εάν ο παρατηρητής δεν είναι απόλυτα σίγουρος για κάποια πληροφορία, πρέπει να το επισημάνει στον τηλεφωνητή. Εάν ο παρατηρητής δεν περιλαμβάνεται στο μόνιμο ή εποχικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά ανήκει σε άλλο φορέα ή έχει ειδική εκπαίδευση (για παράδειγμα είναι μέλος εθελοντικής μονάδας),πρέπει να το αναφέρει, γιατί έτσι αυξάνεται η αξιοπιστία της αναφοράς του.

* Από την έκδοση “Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση”, του Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλου, copyright WWF Ελλάς

Leave a Comment