Καθαρισμός Ξερών Χόρτων

Ο ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Και Πυρασφάλειας Βάρης την

Κυριακή 29/5/2011 και ώρα 8.00πμ μέχρι 12.00πμ πραγματοποίησαν καθαρισμό των ξερών χόρτων περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου και πίσω από το Νηπιαγωγίο στο Δίλοφο με 5 χορτοκοπτικά μηχανήματα και 2 πυροσβεστικά οχήματα.

 

 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη μας που μας τίμησαν σε αυτή τη δράση και ευχόμαστε στις επόμενες δράσεις μας να είμαστε ακόμη περισσότεροι και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα.

Leave a Comment