Κοπή Δένδρου

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 3/8/2023 περί ώρα 20:35, μετέβη το ΒΑΡΗ 1 με διμελές πλήρωμα για κοπή δένδρου στην οδό Ξενοφώντος στη Βούλα.