• Μαριάννα Βλαχανδρέα Βόγκλη - Ζωγραφίζοντας •

 
 
 
 
 
 
Ευχαριστούμε πολύ την Μαριάννα Βλαχανδρέα για το υπέροχο ρολόι τοίχου με το σήμα της ομάδας μας που είναι φιλοτεχνημένο στο χέρι. 
Τέτοιους είδους ενέργειες, μας γεμίζουν χαρά, στολίζοντας τον χώρο που περνάμε τις βάρδιες μας. 
 
Ευχαριστούμε και πάλι!
 
• Μαριάννα Βλαχανδρέα Βόγκλη – Ζωγραφίζοντας •