Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας


Η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας καθιερώθηκε το 2012, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ.
Το 2022 θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 17 Μαΐου,
με θέμα την καθιέρωση ορίου ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές.
 
Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε για τα κρίσιμα ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, καθώς οφείλουμε να εκπαιδεύουμε, μικροί και μεγάλοι, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας.
 
Δυστυχώς, τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους και τα παιδιά από 5 έως 29 ετών παγκοσμίως.
Η έλλειψη φόβου, μερικές φορές μας κάνει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας και να οδηγούμαστε σε λάθη και σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. 
Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τον Κ.Ο.Κ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και να μην ξεχνάμε ότι η τήρηση των νόμων είναι για την ασφάλεια μας και την ασφάλεια των γύρω μας. 
 
 
Ευλάβεια στα όρια ταχύτητας, προσοχή στο δρόμο, σεβασμό στην ζωή… 
 

Leave a Comment