Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Τα δάση είναι ένα φυσικό αγαθό, με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και τον άνθρωπο. Πρόκειται για έναν μοναδικό φυσικό πόρο που προσφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου, βελτιώνοντας παράλληλα, την ποιότητα ζωής ανθρώπων και κοινωνιών. 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια γιορτή των Δασών, οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να φροντίσουμε για την διασφάλιση τους και την ακεραιότητα τους, ως πρωταρχικό μας μέλημα. 

 

Η αειφορία των δασών βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ευαισθητοποίηση και τη συμβολή των πολιτών. Σήμερα όσο ποτέ η ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση γίνεται επιτακτική και αποτελεί δείγμα πολιτισμού και ως ένα βήμα για την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων, αλλά και την ισορροπία του περιβάλλοντος.

 

Ο 22ος αιώνας θεωρείται ο πλέον κρίσιμος όχι μόνο για την επιβίωση του ανθρώπου αλλά και για τη διάσωση των δασών που απέμειναν, αφού αυτά τα δύο είναι αμοιβαία αλληλοεξαρτώμενα και η επίτευξη του ενός προϋποθέτει την επίτευξη του άλλου. 

 

Γίνε Εθελοντής, μη μένεις θεατής. 

#WorldForestDay #protectournature #protectourforest @pyrasfaleiavaris

Leave a Comment