Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε το 2006, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για το σύνδρομο Down.

Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική κατάσταση, που οφείλεται στο επιπλέον χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο ζευγάρι, εξ ου και η ταξινόμησή του ως Τρισωμία 21.

Απώτερος στόχος του εορτασμού της ημέρας είναι η εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου και των προκαταλήψεων, για την ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down στην κοινωνία ως ισότιμων μελών αυτής.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί ότι με την έγκαιρη παρέμβαση, την κατάλληλη εκπαίδευση, την αποδοχή και τη στήριξη του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα άτομα με Σύνδρομο Down αναπτύσσονται και φτάνουν στο ανώτατο δυναμικό τους, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να γίνουν ενεργά μέλη του.

dasoprostasiavaris.gr •