Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτος με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αφορά θέματα όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα.
 
Σκοπός μας είναι η προ­στα­σία και η α­ει­φο­ρία του πε­ρι­βάλ­λον­τος για ένα καλύτερο μέλλον.