ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.
• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
 
Αν είστε μέσα σε κτίριο : 
•Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
 
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο :
•Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο.
•Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
•Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
•Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
 
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 
 
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο :
• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.
 –  η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
 –  εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.
 –  τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.
• Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.
– Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
 
Όταν συναντάτε μια ιρλανδική διάβαση  :
 
• Δίνετε την απαιτούμενη προσοχή.
• Μην διασχίζετε μια ιρλανδική διάβαση πεζή ή με όχημα, όταν κατακλύζεται από νερά. 
Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας!
• Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες του οχήματός σας.
• Είναι προτιμότερο να κάνετε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω επιλέγοντας μια άλλη διαδρομή, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας 
 
 
– Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες και από την ιστοσελίδα μας