Πυρκαγιά εν Υπαίθρω στο Κορωπί

 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και ελιές στο Κορωπί στην θέση Λούτσε Κούκε στις 27/06/2011, δίπλα από το Κτήμα Εφηλένα.

Παρευρέθηκαν τα οχήματα ΒΑΡΗ-1, ΒΑΡΗ-2, ΒΑΡΗ-3 καθώς επίσης και η Υδροφόρα Βάρης με συνολικά 8 άνδρες να επιχειρούν , καταναλώνοντας 30.000 λίτρα νερού.

Leave a Comment