Πυρκαγιά σε κάδο

 
 
 
 
Την Δευτέρα 06/02/2023 κληθήκαμε να μεταβούμε  για πυρκαγιά σε κάδο στην οδό ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 12 στη ΒΑΡΗ. 
Η πυρκαγιά ήταν σε δυο κάδους όπου κάηκαν ολοσχερώς. Υπήρχαν εντός απορρίματα και πλαστικά. 
Μεταβήκαμε στο συμβάν με το όχημα ΒΑΡΗ 1 με 3 εθελοντές.