Συνδρομή σε κοπή δένδρου

Σήμερα, 18/6/2023 η ομάδα μας συνέδραμε σε κοπή δένδρου τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό στην οδό Αιόλου και Ευρυδίκης στην Βάρκιζα. 
Ωστόσο, συνέδραμε η Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.