Τρείς Παίδες εν Καμίνω Προστάτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

« Προστάται θερμοί, πυροσβεστών υπάρχοντες, ω Παίδες Θεού
και θείοι αντιλήπτορες, πυροσβεστών επαρήγεις αεί τω σώματι, και
δύναμιν και θάρρος αεί τούτοις παρέχεις, ορμωσι πρός τήν σβέσιν
πυρκαϊών, μη ελλείπητε Άγιοι ότι υμάς αντιλήπτηρας και θερμούς, εν
παντί έχομεν φύλακας. »
Όπως κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, έτσι και φέτος, τιμούμε, με
θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη, τους Προστάτες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, Αγίους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω».
Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, με τη στάση ζωής
τους αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας
τη βαθιά Χριστιανική Πίστη, τη γενναιοψυχία, την τόλμη, την
αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη
διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι οι αρετές που οφείλουμε να επιδεικνύουμε και εμείς, ιδιαίτερα
σήμερα, που η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών δεν αποτελούν απλώς
αίτημα, αλλά κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα, που η Πολιτεία και
ειδικότερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει.
Οι Άγιοι Τρεις Παίδες γεννήθηκαν στην πόλη των Ιεροσολύμων στις
αρχές του 6ου π.Χ. αιώνος. Ανήκαν στη φυλή του Ιούδα και κατάγονταν από
βασιλική οικογένεια. Πατέρας τους ήταν ο Βασιλιάς Εζεκίας και μητέρα τους η
Καλλίνικη.
Περί το 605 π.Χ. ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κυριεύει την πόλη των
Ιεροσολύμων σφάζοντας , λεηλατώντας και αιχμαλωτίζοντας πολλά παιδιά
Εβραίων. Μεταξύ των αιχμαλώτων και οι Τρείς Παίδες που ήταν τότε σε ηλικία
8-10 ετών,μαζί με τον φίλο τους, τον Δανιήλ τον μετέπειτα Προφήτη και οι
οποίοι μεταφέρονται στη Βαβυλώνα.

Εκεί ο Δανιήλ μετά την εξήγηση του ενυπνίου του Ναβουχοδονόσορ
αποκτά την εμπιστοσύνη του και διορίζεται Γενικός Επίτροπος των επαρχιών
της Βαβυλώνας. Μετά από παράκληση του οι Τρείς Παίδες λαμβάνουν
σημαντικά αξιώματα στη Δημόσια Διοίκηση της Βαβυλώνας.
Το 579 π.Χ. κατά τα ήθη των ειδωλολατρών βασιλέων ο Ναβουχοδονόσορ
κατασκεύασε μια εικόνα δική του χρυσή, ύψους εξήντα πηχών και πλάτους
έξη πηχών. Στα Αποκαλυπτήρια της εικόνας προσκλήθηκαν να παραστούν όλοι
οι Αξιωματούχοι, Στρατηγοί και Τοπικοί Άρχοντες του Κράτους. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε προσκύνηση της εικόνας από τους προσκεκλημένους μόλις
ηχούσε η σάλπιγγα. Οι παραβάτες θα ρίπτονται σε μια κάμινο πεπυρωμένη. Οι
τρεις παίδες ως πιστοί Ιουδαίοι δεν υπάκουσαν στο βασιλικό πρόσταγμα και
αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα ,τηρώντας ευλαβικά τον Θείο Νόμο
που πρόσταζε :
“ου ποιήσεις εαυτόν είδωλον ,ουδέ παντός ομοίωμα ,όσα εν τω
Ουρανω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις υδασι τοις υποκάτω
της γης.. Ου προσκυνήσεις αυτοις ,ουδέ μη λατρεύσεις αυτής”.
Το γεγονός κατήγγειλαν στο βασιλιά ο οποίος εξοργισμένος διέταξε να
εμφανιστούν ενώπιων του οι τρεις παίδες ώστε να απολογηθούν για την
ανυπακοή τους.
Οι ευσεβείς νέοι δεν αρνήθηκαν την καταγγελία ,ούτε ζήτησαν την
εύνοια του οργισμένου βασιλιά. Με παρρησία χωρίς να φοβηθούν τον θάνατο
του αποκρίθηκαν:
“Ου χρειάν έχομεν ημείς από του ρήματος τούτου αποκριθηναι
σοι. Εστί γαρ Θεός ημών εν ουρανοις, ω ημείς λατρεύομεν, δυνατός
εξελέσθαι ημάς εκ της καμίνου του πυρός, της καομένης και εκ των
χείρων σου Βασιλευ,σώσηται ημας.Και αν μη γνωστόν έστω σοι
,Βασιλευ, ότι τοις Θεοις σου ου λατρεύομεν, και τη εικόνι, η έστεισαν
ου προσκυνουμεν”.

Οργισμένος από την θαρραλέα τους απάντηση ο Ναβουχοδονόρ
διέταξε τους άνδρες του να δυναμώσουν τη φλόγα στην κάμινο και να ρίξουν
μέσα τους Τρεις Παίδες .Αυτοί τότε πρόθυμα από μόνοι τους γεμάτοι χαρά
έπεσαν στην κάμινο , υμνούντες και ευλογούντες τον Θεό και περπατούσαν
μέσα στο καμίνι χωρίς να τους αγγίζει καθόλου η φωτιά. Αντίθετα οι φλόγες
κατέκαυσαν τους βασιλικούς υπηρέτες που προσπαθούσαν να υπερπυρώσουν
την κάμινο. Όταν είδε το θαύμα ο Ναβουχοδονόσορ γεμάτος έκσταση και
θαυμασμό πλησίασε προς την κάμινο και διέκρινε μέσα στις φωτιές τέσσερις
άνδρες Ταπεινωμένος τους κάλεσε να βγούνε έξω. Ήταν υγιείς ,ακέραιοι χωρίς
να έχει φλογιστεί ούτε μια τρίχα από το κεφάλι τους. .Στην ερώτηση του
βασιλιά για τον τέταρτο άνδρα που είχε δει οι Τρεις Παίδες του αποκρίθηκαν
ότι ήταν Άγγελος του Θεού ο οποίος τους φύλαξε από την φωτιά. Ο βασιλιάς
τότε έσκυψε ευλαβικά μπροστά τους και ξεχνώντας την ειδωλολατρική του
πίστη διακήρυξε ότι : « Ουκ εστι Θεός έτερος, όστις δυναθήσεται ρύσοισθαι
ούτως »Στη συνέχεια περιέβαλε με μεγάλη εύνοια τους Τρεις Παίδες δίνοντας
τους μεγαλύτερα αξιώματα. Για την μετέπειτα ζωή των τριών παίδων δεν
υπάρχουν στοιχεία. Έζησαν όμως πολλά χρόνια και ετελείωσαν εν ειρήνη.

Αυτούς τους Τρεις Παίδες εμείς οι Πυροσβέστες Τιμούμε και
Γιορτάζουμε κάθε χρόνο 17 Δεκεμβρίου και τους παρακαλούμε όπως
μεσιτεύουν και μας προστατεύουν στην δύσκολη αποστολή μας που είναι
κυρίως η μάχη κατά της φωτιάς.

« Εκτενώς πρεσβεύσατε, υπέρ ευσεβών πυροσβεστών,
ενισχύοντας, αυτούς, εν τη κατασβέσει πυρός ολεθρίου.
Τω Σώματι Παίδες πυροσβεστών, αεί βοηθειτε, των ανδρείους κατά
πυρός, ημίν, απειλουντος μαχομένων, οία προστάται ημών
ετοιμόταται ».

Απολυτίκιο. Ήχος β’.
Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος
αναπαύσεως, οι άγιοι Τρεις Παίδες ηγάλλοντο, και ο Προφήτης Δανιήλ, λεόντων
ποιμήν, ως προβάτων εδείκνυτο. Ταις αυτών ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας
ψυχάς ημών.

Πηγή: Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Leave a Comment