Χορηγία νερών

 
 
 
 
 
 
 
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία Water velvet , που στάθηκε στο πλευρό μας δωρίζοντας μας εμφιαλωμένα νερά.
 
Η στήριξη σας βοηθάει την καθημερινότητα των εθελοντών μας, καθώς κινήσεις σαν και αυτή, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!