Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα  Κυριακή 23/7/23

🔥⚠️ Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα  Κυριακή 23/7/23
 
❗️⚠️ Χάρτης επικινδυνότητας και υψηλών θερμοκρασιακών 
 
⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
🆘Ακολουθούμε όλα τα μέρα αυτοπροστασίας 
 
 
 
‼️Εάν αντιληφθούμε πυρκαγιά τηλεφωνούμε άμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (📞 𝟭𝟵𝟵).
 
@forecastweather.gr #forecastweathergreece