Εκπαίδευση Μελών

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων της Εθελοντικής μας Ομάδας, Σάββατο και Κυριακή 18-19/03/2023 από Ω/ 11:00 – 14:30 και περιλάμβανε θεωρία και πρακτική.
Στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης αναφερθήκαμε στην πρόληψη, στην αποτροπή και στην καταστολή πυρκαγιάς. 
Η πρακτική, περιείχε αναγνώριση υλικών καθώς και την χρησιμότητα τους.
Στη συνέχεια αναπτύξαμε εγκαταστάσεις. 
Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 15 μέλη μας εκ των οποίων τα 6 είναι νέα μέλη. 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία της ομάδας μας για την προσεχή αντιπυρική περίοδο.