Εκπαίδευση μελών

Σήμερα, Σάββατο 29/04/2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δεύτερη εκπαιδευτική σειρά των εθελοντών της ομάδας μας. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν 11:00 – 15:30 και περιλάμβανε αναγνώριση υλικών, ανάπτυξη εγκαταστάσεων και στο τέλος ενημέρωση για την παροχή Πρώτων Βοηθειών από πιστοποιημένο διασώστη μέλος της ομάδας μας. 
Συμμετείχαν συνολικά 10 εθελοντές μας εκ των οποίων οι 3 είναι δόκιμα μέλη. 
 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία της ομάδας μας για την προσεχή αντιπυρική περίοδο.