Έκτακτο δελτίο ισχυρών φαινομένων

 

 

Έκτακτο δελτίο ισχυρών φαινομένων

• Τοπικά θα δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα

• Έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα

Προσοχή στις μετακινήσεις κατά την εκδήλωση των φαινομένων

 @forecastweather.gr