Παγκόσμια Ημέρα Ζώων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για την καλή διαβίωση των ζώων και τα δικαιώματα τους. 
 
Η μέρα αυτή, ενώνει το κίνημα καλής διαβίωσης των ζώων, κινητοποιώντας το σε παγκόσμια δύναμη για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα. 
 
Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα πληρώνεται πλήρη ευγένεια πάντα για τη καλή διαβίωση τους.
 
 
Η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978) περιλαμβάνει 14 άρθρα τα οποία κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ζώων ως προς το σεβασμό του ανθρώπου στη ζωή και το θάνατό τους, τη φυσική αναπαραγωγή τους, τη φροντίδα τους, τις σωστές συνθήκες διαβίωσής τους, την προστασία τους, τη μη κακοποίηση ή θανάτωσή τους και τη μη εκμετάλλευσή τους για κερδοσκοπικούς ή πειραματικούς λόγους.
Πολλές είναι οι φορές που τα άρθρα αυτά καταπατούνται όπως στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης και κακοποίησης των ζώων για σκοπούς ψυχαγωγίας. 
 
Τα ζώα κατέχουν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της καρδιάς μας αλλά και του οικοσυστήματος στο οποίο ζούμε, οπότε είναι υποχρέωση όλων μας να ευαισθητοποιηθούμε και να φροντίζουμε για την καλύτερη μεταχείριση, επιβίωση και προστασία τους.