Νέος χάρτης Map Alert

• Τοπικά έντονα φαινόμενα

• Χαλαζοπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή ⚠️

Παραμένουμε ενημερωμένοι

#forecastweather @forecastweather.gr