Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π

Το  Προεδρείο  της  Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π. συναντήθηκε  την  Πέμπτη  13  Οκτωβρίου  2022  με  τον  Γενικό  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας  κ.  Βασίλειο  Παπαγεωργίου, προκειμένου  να  συζητηθούν  θέματα  που  αφορούν  στην  ίδρυση  της  Εθνικής  Σχολής  Πολιτικής  Προστασίας, τη  διαδικασία  εκπαίδευσης  των  εθελοντών  καθώς  και  λοιπά  τρέχοντα  ζητήματα  των  εθελοντικών  οργανώσεων.
Οι  εξελίξεις  αυτές  αποτελούν  καρπό  προηγούμενων  συνομιλιών  μεταξύ  της  Ομοσπονδίας  και  της  Ηγεσίας  του  Υπουργείου  Κλιματικής  Κρίσης  και  Πολιτικής  Προστασίας, ενώ  αναμένεται  να  παίξουν  καθοριστικό  ρόλο  στην  αναβάθμιση  του  θεσμού  του  εθελοντή  Πολιτικής  Προστασίας.  
Εντός  του  επόμενου  μήνα  ευελπιστούμε  να  λάβει  σάρκα  και  οστά  η  πλήρης  ενεργοποίηση  του  Νόμου  4662 / 2020  σε  θέματα  εθελοντικών  οργανώσεων  Π.Π.