Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Η Πενταμελής Επιτροπή καλεί τα μέλη της ομάδας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου τρέχοντος έτους, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30μμ στον χώρο του κλιμακίου μας στην Βάρκιζα με θέματα:

  • Απολογισμός Πεπραγμένων – Προγραμματισμός 
  • Οικονομικός Απολογισμός

Παράκληση για την τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής εισφοράς σας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη απαρτίας των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου, η συνεδρίαση θα συνέλθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ήτοι 30/04/2023.

Για την Πενταμελή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 ΔΡΟΓΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ