Εκπαίδευση 2014

Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι. Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων των εθελοντών Π.Π. για το έτος 2014 ,στα πλαίσια της 4249/2014 περί αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π.. Οι εκπαιδεύσεις είναι … Read more