ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την αναβάθμιση της ομάδας σε Σωματείο, με τίτλο ‘’ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΑΡΗΣ’’, με αριθμό Διαταγής
Αναγνώρισης 36/28072021 και καταχώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών
με ημερομηνία 07092021, η προσωρινή Πενταμελής Επιτροπή καλεί τα μέλη της
ομάδας σε Γενική Συνέλευση την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα
Κυριακή και ώρα 11.00 στον χώρο του κλιμακίου μας στην Βάρκιζα με θέμα:

Εκλογές για την ανάδειξη νέας Πενταμελούς Επιτροπής, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή Σωματείου.

Διευκρινίζεται ότι υποψηφιότητα για όλα τα όργανα μπορούν να υποβάλλουν όλα τα
ταμειακά τακτοποιημένα μέλη εγγράφως στην προσωρινή Πενταμελής Επιτροπή το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22/11/2021.
Ομοίως δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε μορφή pdf.

[googlepdf url=”https://www.dasoprostasiavaris.gr/wp-content/uploads/2021/11/Ανακοινωση-ΓΣ-28.11.2021.pdf” ]

Leave a Comment