Ειδική πινακίδα ενημέρωσης Επικινδυνότητας Δασικών Πυρκαγιών

oxhmtaΈχει αναρτηθεί στο πυροφυλάκειο μας, δίπλα απο την είσοδο έξοδο των πυροσβεστικών οχημάτων προς ενημέρωση των πολιτών.

Πόσοι όμως γνωρίζουμε τι σημαίνει η κάθε ενδειξη;

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, συντάσσει και εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2014 Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών υπό μορφή θεματικού χάρτη.

          Ο ανωτέρω χάρτης, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας “Ξενοκράτης”, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και έχει σκοπό την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη των αποφάσεων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια».

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθή πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξη της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπιση τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές απο τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοικές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά το κυριότερο, καθε πυρακαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει απο την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οαριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγαλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωση τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κατω απο τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Πως αντιδρούμε όταν αντιληφθούμε πυρακαγιά.

– Τηλεφωνούμε άμεσα στο 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ), δεν σκεφτόμαστε οτι θα το έχει κάνει άλλος. Δίνουμε πληροφορίες για την περιοχή(τρόποι πρόσβασης – σημεία αναφοράς), τι καίγεται, το είδος της καύσιμης ύλης και ότιδήποτε άλλο θεωρούμε σημαντικό πως πρέπει να ανεφέρουμε. Μιλάμε χωρίς ένταση και δεν κλείνουμε πρώτοι το τηλέφωνο.

Δεν κατευθυνόμαστε χωρίς λόγο στον τόπο της πυρκαγιάς, γιατι πέρα απο τους κινδύνους που διατρέχουμε, εμποδίζουμε και την κίνηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

 

*Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το φωτοτυπείο New START για την ευγενική χορηγία του προς την ομάδα μας, όσων αφορά την εκτύπωση της πινακίδας.

Πρωτοβουλία του Fire Rescue News

Leave a Comment