ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η εθελοντική μας ομάδα συμμετείχε στο Εργαστήριο Δασικών πυρκαγιών και Δασοπυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκε στο Βύρωνα στις 20 Μαρτίου 2011 με συνολικά 11 εθελοντές.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την WWF Ελλάς και την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης του Δήμου Βύρωνα για την άρτια διοργάνωση του εργαστηρίου καθώς και τον Δασολόγο κ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο για την περιεκτική και χρήσιμη για τους εθελοντές δασοπυρόσβεσης παρουσίαση του θέματος .

Leave a Comment