Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού,
είναι ημέρα αποδοχής και ενημέρωσης της ισόβιας αναπτυξιακής διαταραχής.

«Ο αυτισμός είναι αυτό που με κάνει ποιος είμαι.
Δεν μπορείτε να θεραπεύσετε τον αυτισμό.
Είναι αλληλένδετα με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο»
-Τίνας J. Richardson-

Ο Αυτισμός δεν είναι το τέλος του κόσμου,
αλλά η αρχή ενός άλλου…

Το χρώμα μπλε (το χρώμα του αυτισμού),
πρέπει να υπάρχει παντού.
(Light it up Blue) 🔵 ☻

#acceptthediffrence #worldautismawarenessday #autism #respect #autismawareness #autismacceptance #acceptance #autisticpride #autistickids #autisticadults #autisticisbeautiful #beproud #beproudofwhoyouare
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Leave a Comment