Περιστατικά ‘Αντλησεων

Στις 6/2/2012 το απόγευμα η ομάδα μας κλήθηκε να συνδράμει την ΠΥ σε περιστατικά αντλήσεων, αμφότερα σε υπόγειους χώρους  λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων, στην περιοχή της Βάρκιζας και συγκεκριμένα στην οδό Μουτουση όπως επίσης και στην Σαρωνίδα στην οδό Λευκάδος.

Leave a Comment